Internet Engineering Task Force

Kendi ifadeleri ile amaçları interneti daha iyi çalışır hale getirmektir.

Resmi olmayan bir gruptur. Internet standartları tanımlama ve geliştirme üzerine çalışır. Özelllikle TCP-IP.

İlk toplantısını 1986 yılında 21 adet devlet destekli araştırmacıyla gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar düzenli ve katılımcı sayısı artarak devam etmiş, 2000 yılında 2810 katılımcı ile gerçekleşmiştir.
Fakat daha sonra sektörün yapısal değişimi ile katılımcı sayısı azalmıştır.
Bir hizmet yada üründe kalite üreticinin ortaya koyduğu şey değildir. Kalite müşterinin para vermeyi istediği şeydir. Üreticilerin genelde düşündüğü gibi, bir ürün yapmak zor ve maliyetli olduğu için kaliteli değildir. Bu yetersizliktir. Müşteriler kendilerine fayda ve değer sağlayan şeye para öderler. Kaliyeti başka bir şey üretmez.
Peter Drucker