ORGANİZASYON RUHU

Peter Drucker'ın Management (Yönetim) kitabının Organizasyon Ruhu kısmından çıkarılan bir kısa bir özet:

  • Organizasyonun amacı sıradan insanlara sıradışı şeyler yaptırmaktır.
  • Hiç bir organizasyon dehaya bağımlı olmamalıdır. Deha güvenilir olmayan ve kıt bir kaynaktır.
  • Organizasyon sıradan insanlara daha iyi performans yaptırabilmelidir.
  • Organizasyon üyelerinin bireysel zayıflıklarını nötralize edebilmelidir.
  • İyi bir performans elde edilmesi tatmini üzerine kurulmayan insan ilişkileri özde zayıftır ve vasat bir ruhsal durum oluşturur.