KALİTE VE ÜRETİM

Üretim ve kalite konusunda bu işin temel taşlarını oturtmuş üç önemli adam vardır.

Birincisi Frederic Taylor, üretime olan bakışı tümden değiştirmiştir.

İkincisi Henry Ford, Taylor'ın fikirlerini en güzel şekilde uygulamış ve devrimi gerçeştirmiştir.

Üçüncüsü ise Edward Deming'tir.http://tr.wikipedia.org/wiki/


Bir hizmet yada üründe kalite üreticinin ortaya koyduğu şey değildir. Kalite müşterinin para vermeyi istediği şeydir. Üreticilerin genelde düşündüğü gibi, bir ürün yapmak zor ve maliyetli olduğu için kaliteli değildir. Bu yetersizliktir. Müşteriler kendilerine fayda ve değer sağlayan şeye para öderler. Kaliyeti başka bir şey üretmez.
Peter Drucker