KALİTE VE ÜRETİM

Üretim ve kalite konusunda bu işin temel taşlarını oturtmuş üç önemli adam vardır.

Birincisi Frederic Taylor, üretime olan bakışı tümden değiştirmiştir.

İkincisi Henry Ford, Taylor'ın fikirlerini en güzel şekilde uygulamış ve devrimi gerçeştirmiştir.

Üçüncüsü ise Edward Deming'tir.http://tr.wikipedia.org/wiki/