İNTERNET TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ

  • 1962: MIT'den Leonard Kleinrock internet bağlantısının temeli olan Paket Anahtarlama Teorisini geliştirdi.
  • 1965:MIT'den Lawrence Roberts bir Massachusetts bilgisayarı ile bir California bilgisayarını telefon hattı üzerinden birbirine bağladı.
  • 1969: ABD deki 4 üniversiteyi (UCLA, Stanford Research Institute, UCSB, and the University of Utah) birbirine bağlayan ARPANET oluştu. Bu İnternetin başlangıcıydı. Daha sonra diğer üniversiteler hızla bu ağa katıldı.
  • 1972:Ray Tomlinson tarafınadan ARPANET'e email uygulandı. Ray kullanıcı adı ve adresi birleştirmek için @ işareti kullandı.
  • 1970ler: BBN den Bob Kahn TCP/IP yi ortaya attı.
  • 1972: Telnet başladı
  • 1973: FTP başladı.
  • 1989: Internetteki bilgili indexlemek için Peter Deutsch ve takımı Montrealda McGill Universitesinde Archiey isimli bir yazılım geliştirdiler. Bu yazılım açıkta olan FTP lerdeki bilgileri indexliyordu.
  • 1989: Tim Berners-Lee ve arkadaşları Avrupa Parçacık Fiziği merkezinde (CERN) internette bilgi iletimi için World Wide Web protokolünü ortaya attı.
  • 1993:Marc Andreessen ve takımı Mosaic isimli bir web browser yaptılar.Marc Andreessen daha sonra Netscape şirketine geçti ve efsanefi Netscape Browser doğdu.